Ceník

 • Komplexní vyšetření praktickým lékařem na vlastní žádost800
 • Interní předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravot. pojištění (např. kosmetické výkony), není započteno EKG a odběry350
 • Vstupní prohlídka do zaměstnání600
 • Periodická prohlídka pro zaměstnavatele500
 • Výpis z dokumentace pro ZL200
 • Vystavení duplikátu zdravotního dokladu ( PN, lístku na peníze,..)50
 • Jiný administrativní výkon bez vyšetření100
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - řízení motor. vozidel500
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - prodloužení ŘP250
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - sváření500
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - zbrojní průkaz500
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - "potravinářský průkaz"300
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - ke studiu150
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti - ke sportu250
 • Aplikace očkovací látky na žádost pacienta200
 • Zpráva pro účast na rekondičních pobytech(vč. lázeňských balíčků)200
 • Zpráva pro komerční pojišťovnu (dle rozsahu)300-1000
 • EKG vyšetření na vlastní žádost150
 • Stanovení CRP na vlastní žádost200
 • Stanovení INR na vlastní žádost ( vč. neregistrovaných pacientů)200
 • Vyšetření ABI přístrojem BOSO na vlastní žádost ( ukazatel průchodnosti tepen dolních končetin)200
 • Streptest-vyšetření na přítomnost betahemolytického streptokoka přímo v ordinaci lékaře100
 • Vyšetření stolice na skryté krvácení na vlastní žádost100
 • Tejpování100
Kontakt